• poradenská a expertná činnosť v chove rýb a stavaní rybochovných zariadení
  • poradenská a expertná činnosť v odbore hydrobiológie povrchových vôd
  • návrhy biologických rekultivácií zatopených lomov, štrkovísk a pieskových jám
  • revitalizačné projekty hydrobiologického prostredia
  • návrhy využitia rastlín pri úprave brehov, vodných nádrží a vodných tokov
  • navrhovanie okrasných a úžitkových nádraží v záhradách, interiéroch a vo voľnej krajine
  • chov okrasných rýb
  • pestovanie vodných a bahenných rastlín
  • akvaristika, bonsaj, obchodná činnosť

 

Kontakt :

Sučianska 3, 036 08 Martin - Priekopa
tel.: 043 4237981, mobil: 0903 518 425

e-mail: aquaart@aquaart.sk